Lượt xem: 3177 | Gửi lúc: 23:58' 15/09/2016
Bookmark and Share

Thời khóa biểu số 2 (thực hiện từ 03/10):

 

BGH Thông báo thời khóa biểu số 2 thực hiện từ 03/10/2016:

Download thời khóa biểu tại đây  

Download phân công chuyên môn tại đây   

Mọi ý kiến đề nghị các thầy cô giáo trao đổi trực tiếp với cô Thanh (Phó Hiệu Trưởng)