Lượt xem: 3897 | Gửi lúc: 21:36' 31/03/2016
Bookmark and Share

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 4/4/2016

Đề nghị toàn trường chép TKB số 8 (áp dụng từ 4/4/2016) tại các phòng chờ giáo viên nhà B, C và trên website nhà trường.

Riêng bộ môn Tiếng Anh đề nghị các thầy cô xem kĩ phân công chuyên môn trước khi chép (vì có sự thay đổi về phân công chuyên môn).

 

Mẫu số 1

 

Mẫu số 3