Lượt xem: 4392 | Gửi lúc: 21:06' 31/07/2016
Bookmark and Share

Phân công chuyên môn

BGH thông báo đến các thầy giáo, cô giáo phân công chuyên môn Chính Thức  học kỳ I năm học 2016-2017.

 

Bảng phân công chi tiết download tại đây

 

Bảng phân công tổng hợp (dành cho tổ trưởng), download tại đây

 

BGH