Lượt xem: 4273 | Gửi lúc: 22:25' 26/08/2016
Bookmark and Share

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016

 THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2016 (NĂM HỌC 2016-2017)

 

A- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.     Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017.

2.     Triển khai việc xin cấp phép dạy thêm học thêm buổi chiều.

3.     Ổn định nề nếp dạy học (cả sáng và chiều);

4.     Hoàn hiện và bổ sung chi tiết kế hoạch năm học của nhà trường, của đoàn thể, các bộ phận, các tổ chuyên môn và các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.

5.     Tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm theo đơn vị lớp.

6.     Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và Đại hội Đoàn Thanh niên.

7.     Thi chọn đội tuyển HSG cấp tỉnh 2 lần cho khối 12+11 và Thi năng khiếu lần 1 cho khối 10;

8.     Hoàn thành việc chấm đề giới thiệu kì thi HSG cụm các trường THPT chuyên vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm học 2015-2016; Hoàn thành việc chấm chuyên đề Hội thảo năm học 2016-2017;

9.     Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để tuyển chọn đội tuyển thi HSG các cấp;

10.                        Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóachuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời tổ chứccác hoạt động giáo dục kỹ năng mềm;

11.                        Sắp xếp lại hoạt động các loại hình câu lạc bộ như: Thể dục - thể thao, văn nghệ, võ thuật, mỹ thuật...

12.                        Hoàn thành việc đăng kí thi đua và dự kiến tên sáng kiến năm học 2016-2017.

B- CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ

1. Ngày Thứ 2 (29/8/2016):

* 14 giờ 00:Họp Hội đồng giáo dục: Tổng kết công tác tháng 8, triển khai công tác tháng 9, chúc mừng sinh nhật tháng 9; công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 và các công tác khác.

2. Ngày Thứ 6 (2/9/2016):Toàn trường nghỉ ngày Lễ Quốc khánh.

3. Lễ khai giảng năm học mới dự kiến được tiến hành vào 6 giờ 45 phút ngày Thứ 2 (5/9/2016). Sau phần Lễ là phần Hội, gồm các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí của giáo viên và học sinh.

5. Ngày Thứ 5 (8/9/2016):

          * 13 giờ 40 phút: Thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi cấp Tỉnh lần 1 cho khối 11 và 12.

- Thành phần:Học sinh Khối 11 và 12 toàn trường.

- Hình thức thi:Đội dự tuyển lớp 12 chuyên và toàn bộ học sinh lớp 11 chuyên sẽ thi đề chọn HSG. Học sinh lớp 12A1, 11A1 và các học sinh không trong đội dự tuyển của khối 12 sẽ thi môn Toán (theo đúng kế hoạch thi năng khiếu năm học 2016-2017). Các giáo viên dạy chuyên lớp 12 báo cho giáo vụ nhà trường số lượng học sinh trong đội dự tuyển trước ngày 5/9/2016.

- Đề thi: Các đồng chí tổ trưởng khẩn trưởng phân công giáo viên ra đề (lưu ý: Đề thi chọn đội tuyển có cấu trúc và mức độ tương đương đề thi chọn HSG Tỉnh vòng 2; Đề thi môn Toán cho lớp 11A1, 12A1 và các học sinh lớp 12 không trong đội dự tuyển có nội dung và mức độ đề thi tương đương đề thi THPT Quốc gia ứng với kiến thức mà học sinh đã học tại thời điểm thi. Thời gian làm bài 180 phút); Các đồng chí được phân công ra đề nộp đề + đáp án (bao gồm 1 bản in và file dữ liệu gửi vào hộp thư nghinthd@gmail.com) cho đồng chí Nghị chậm nhất là ngày thứ 2 (5/9/2016).

- Coi thi:Học sinh khối 12 thi theo đơn vị lớp, khi coi thi GVCN xếp xen kẽ với học sinh đội dự tuyển để đảm bảo nghiêm túc. Học sinh khối 11 thi theo phương án ghép các lớp chuyên (nhà trường sẽ phát cho các chủ nhiệm). Các GVCN khối 11+12 trực tiếp coi thi và đúng 13 giờ 40 phút có mặt tại phòng giáo vụ để nhận đề thi + giấy thi, nộp bài tại phòng giáo vụ, các thầy cô nhắc học sinh đến địa điểm thi đúng giờ qui định (theo phương án ghép lớp).

- Chấm thi:Các GV nhậnbài để chấm vào tiết 3 ngày thứ 6 (9/9/2016), trả bài chậm nhất là tiết 2 ngày thứ 4 (14/9/2016). Riêng bài thi THPT Quốc gia tổ trưởng sẽ nhận bài từ giáo vụ để phân công cho giáo viên chấm chéo lớp.

4. Ngày Chủ nhật (11/9/2016):

* 7 giờ 30: Họp cha mẹ học sinh toàn trường theo đơn vị lớp. Nội dung cuộc họp: GVCN thay mặt nhà trường báo cáo kết quả năm học 2015-2016 và kế hoạch năm học 2016-2017, đồng thời xây dựng kế hoạch riêng của lớp mình; Cùng với Trưởng ban đại diện Cha (Mẹ) học sinh lớp mình triển khai nghị quyết của Hội nghị đại biểu Cha (Mẹ) học sinh chiều 27/8/2016. Các đồng chí GVCN nhận nội dung họp từ giáo vụ nhà trường vào ngày Thứ 7 (10/9/2016).

5. Ngày Thứ 2 (12/9/2016):

* 13 giờ 30:Họp Đảng uỷ

* 14 giờ 00:Sinh hoạt tổ chuyên môn tại nhà B; Các tổ nộp đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Tỉnh lần 2 và đề thi năng khiếu lần 1 của khối 10 cho đồng chí Mạc Đăng Nghị.

* 16 giờ 00: Họp các chi bộ

 6. Ngày thứ 2 (19/9/2016):

          * 13 giờ 40 phút: Thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi cấp Tỉnh lần 2 cho khối 11 +12 và thi năng khiếu lần 1 cho khối 10.

- Thành phần:Học sinh toàn trường.

- Hình thức thi:Đội dự tuyển lớp 12 chuyên và toàn bộ học sinh lớp 11 chuyên sẽ thi đề chọn HSG. Học sinh lớp 10A1 thi môn Toán; Lớp 12A1 + 11A1 + các học sinh không trong đội dự tuyển của khối 12 sẽ thi môn Ngữ văn; Khối 10 chuyên thi năng khiếu (theo đúng kế hoạch thi năng khiếu năm học 2016-2017).

- Đề thi:Các đồng chí tổ trưởng phân công giáo viên ra đề (lưu ý: Đề thi chọn đội tuyển có cấu trúc và mức độ tương đương đề thi chọn HSG Tỉnh vòng 2; lớp 10 chuyên thi năng khiếu như năm học trước. Đề thi môn Toán cho lớp 10A1 và Ngữ văn cho lớp 11A1, 12A1 + các học sinh lớp 12 không trong đội dự tuyển có nội dung và mức độ đề thi tương đương đề thi THPT Quốc gia ứng với kiến thức mà học sinh đã học tại thời điểm thi. Thời gian làm bài cho tất cả các môn thi là 180 phút); Các đồng chí được phân công ra đề nộp đề + đáp án (bao gồm 1 bản in và file dữ liệu gửi vào hộp thư nghinthd@gmail.com) cho đồng chí Nghị chậm nhất là ngày thứ 2 (12/9/2016).

- Coi thi:Học sinh khối 12 thi theo đơn vị lớp, khi coi thi GVCN xếp xen kẽ với học sinh đội dự tuyển để đảm bảo nghiêm túc. Học sinh khối 11 và khối 10 thi theo phương án ghép các lớp chuyên. Các GVCN 3 khối trực tiếp coi thi và đúng 13 giờ 40 phút có mặt tại phòng giáo vụ để nhận đề thi + giấy thi, nộp bài tại phòng giáo vụ, các thầy cô nhắc học sinh đến địa điểm thi đúng giờ qui định (theo phương án ghép lớp).

- Chấm thi:Các GV nhậnbài để chấm vào tiết 3 ngày thứ 3 (20/9/2016), trả bài chậm nhất là tiết 2 ngày thứ 7 (24/9/2016). Riêng bài thi THPT Quốc gia tổ trưởng sẽ nhận bài từ giáo vụ để phân công cho giáo viên chấm chéo lớp.

         * 14 giờ 15 phút:Hội nghị cán bộ quản lý, bổ sung cho kế hoạch công tác năm học 2016-2017; công tác chuẩn bị cho Hội nghị cán bộ viên chức và các công việc khác.

         7. Sau khi có kết quả 2 lần thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp Tỉnh, các đ/c giáo viên phụ trách chính đội tuyển hoàn thành việc chọn đội tuyển thi HSG cấp tỉnh (vòng 1) và lập kế hoạch ôn tập cho học sinh. Các đ/c căn cứ vào kết quả học tập, ý thức phấn đấu, năng lực của học sinh trong suốt thời gian dạy, điểm thi năng khiếu năm học 2015-2016 và 2 lần thi trong năm học 2016-2017 để chọn đội tuyển, đảm bảo tính công bằng, khách quan và đạt hiệu quả cao nhất.

         8. Ngày Thứ 2 (26/9/2016):

         * 14 giờ 00:  Họp tổ (trù bị cho Hội nghị cán bộ viên chức)

          9. Ngày thứ 7 (1/10/2016):

* 7 giờ 00: Hội nghị cán bộ viên chức.Toàn trường nghỉ học cả ngày.

         

         10. Học thêm buổi chiều dự kiến bắt đầu từ 12/9/2016.

          11. Lịch mở sổ điểm điện tử kì I:

          Ngay sau khi toàn trường ổn định nề nếp học tập đầu năm  học, nhà trường sẽ nhập phân công chuyên môn kì I vào phần mềm, nhưng theo qui định của phần mềm, để hệ thống ghi nhớ toàn bộ PCCM của toàn trường trong học kì I, đề nghị các đ/c mở sổ điểm điện tử kì I. Qui trình mở sổ điểm như sau:

1.     Bước 1: Các đ/c vẫn đăng nhập vào tài khoản và mật khẩu của năm học trước (nếu phần mềm yêu cầu đổi mật khẩu thì các đ/c làm theo hướng dẫn của phần mềm), kiểm tra xem các lớp mình được phân công dạy kì I đã hiện trong trang điểm của mình chưa, các đ/c GVCN lớp kiểm tra xem mình đã được phân quyền của chủ nhiệm hay chưa, nếu có sai sót, thiếu quyền truy cập hoặc phân công thiếu, thừa lớp nào đề nghị báo lại ngay cho đồng chí Hồng.

2.     Bước 2: Kích hoạt tất cả trang điểm của các lớp được phân công dạy (cho dù chưa vào điểm số nào vẫn phải kích hoạt), sau đó lưu lại và đóng cửa sổ.

          Thời gian thực hiện việc mở sổ điểm: Chậm nhất ngày 30/9/2016.

12. Về việc thanh tra giáo viên, nhân viên: Từ năm học 2014-2015, theo qui định của Sở GD&ĐT, 100% giáo viên, nhân viên của trường đều được kiểm tra hàng năm.

         *Đối với giáo viên:Tổ trưởng, tổ phó đảm bảo dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 03 tiết/giáo viên/ năm. Việc thực hiện qui chế chuyên môn và hồ sơ giáo viên được tổ trưởng, tổ phó kiểm tra thường xuyên, hàng tuần. Chính vì vậy, đến cuối năm học thì 100% giáo viên trong tổ đều được thanh tra toàn diện và tổ trưởng, tổ phó phải hoàn thành hồ sơ thanh tra cho 100% giáo viên trong tổ. Lãnh đạo nhà trường căn cứ hồ sơ thanh tra các tổ gửi lên; căn cứ vào việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn định kì; căn cứ vào việc dự giờ đột xuất; căn cứ việc chấp hành nền nếp chuyên môn của giáo viên trong suốt 1 năm học để ghi nhận xét vào sổ kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng

        *Đối với nhân viên:Mỗi nhân viên nhà trường đều phụ trách một mảng công việc riêng. Trong 1 năm học, mỗi nhân viên nhà trường đều được tổ trưởng, tổ phó kiểm tra về một chuyên đề, một mảng công việc nhất định nào đó, có nhận xét, đánh giá. Hiệu trưởng nhà trường căn cứ hồ sơ kiểm tra của tổ trưởng, tổ phó tổ văn phòng, kết hợp với việc theo dõi quá trình công tác trong suốt năm học để kết luận và ghi vào sổ kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng.

         * Kết quả thanh tra của các tổ là 1 căn cứ để Hiệu trưởng nhà trường xếp loại thi đua cuối học kì và cuối năm học.

 

13. Việc sinh hoạt chuyên môn:Đề nghị toàn thể giáo viên, học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Năm học 2016-2017, mỗi bộ môn phải xây dựng ít nhất 4 chủ đề dạy học (không trùng chủ đề năm học 2015-2016, hoặc nếu chọn lại chủ đề năm học trước thì phải sửa đổi, bổ sung), được thể hiện rõ trong kế hoạch giáo dục 37 tuần và giáo án giảng dạy. Các chủ đề không nhất thiết phải theo bài/tiết như sách giáo khoa, mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của bài học. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ trên lớp. Sau khi thực hiện giảng dạy xong các chủ đề đó, các đồng chí tổ trưởng  phân công giáo viên gửi chủ đề lên trang mạng “Trường học kết nối” để Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT kiểm tra, giám sát.

C- LỊCH HỌP

·Ngày Thứ 2 (29/8/2016): 14 giờ 00: Họp HĐGD (chúc mừng SN tháng 9, tổng kết công tác tháng 8 và triển khai công tác tháng 9).

·Ngày Thứ 2 (5/9/2016):    6giờ 45: Lễ khai giảng năm học mới tại sân trường

·Ngày Thứ 5 (8/9/2016):    13 giờ 40: Thi chọn đội tuyển HSG Tỉnh lần 1

·Ngày Chủ nhật (11/9/2016): 7giờ 30:Họp cha mẹ học sinh (theo đơn vị lớp)

·Ngày Thứ 2 (12/9/2015):  13 giờ 30:Họp Đảng uỷ

                                             14 giờ 00: Họp tổ (Sinh hoạt chuyên đề)

                                             16 giờ 00: Họp chi bộ.

·Ngày Thứ 2 (19/9/2016)13 giờ 40: + Thi chọn đội tuyển HSG Tỉnh lần 2

                                                                 + Thi năng khiếu lần 1 cho khối 10

                                            14 giờ 15: Hội nghị cán bộ quản lý

·Ngày Thứ 2 (26/9/2016): 14 giờ 00: Họp tổ (trù bị cho Hội nghị viên chức)

·Ngày Thứ 7 (1/10/2016): 7 giờ 00:  Hội nghị Cán bộ viên chức

Chú ý:Lịch trên có thể thay đổi tuỳ theo các thông báo của cấp trên, đề nghị các đồng chí theo dõi thường xuyên trên các bảng tin tại các phòng chờ giáo viên.     

 

                                                 

 

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tùng (đã kí)