Lượt xem: 4071 | Gửi lúc: 22:22' 26/08/2016
Bookmark and Share

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2016-2017

    KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2016-2017

 

          Căn cứ vào kết quả thi Học sinh giỏi Quốc Gia và THPT Quốc Gia năm học 2014-2015 và 2015-2016;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

          Để các kì thi năng khiếu thật sự hiệu quả và thiết thực. Năm học 2016-2017, lãnh đạo nhà trường chủ trương chỉ đạo việc thi năng khiếu cho các khối lớp như sau:

I. Khối 12:

- Kì I: Tổ chức thi 2 lần thi trong tháng 9+10/2016 để chọn đội tuyển HSG cấp Tỉnh. Mỗi lớp chuyên chọn 1 đội tuyển tối đa 15 học sinh (số lượng học sinh mỗi đội tùy theo tình hình cụ thể của từng lớp). Hai lần thi này sẽ tổ chức chung cho các lớp chuyên khối 11 cùng tham dự. Bài thi chọn đội tuyển do giáo viên ra đề trực tiếp chấm. Cấu trúc và mức độ đề thi tương đương với đề thi HSG Tỉnh vòng 2, thời gian thi 180 phút. Số học sinh còn lại của lớp 12 sẽ có các phương án thi như sau:

+ Phương án 1:Tổ chức thi 2 môn Toán, Văn (mỗi lần 1 môn) cùng với lớp 12A1. Nội dung và mức độ đề thi tương đương đề thi THPT Quốc gia ứng với kiến thức mà học sinh đã học tại thời điểm thi. Học sinh thi theo đơn vị lớp, khi coi thi GVCN xếp xen kẽ với học sinh đội dự tuyển để đảm bảo nghiêm túc. Bài thi THPT Quốc gia sẽ do tổ trưởng phân công chấm chéo giữa các lớp.

+ Phương án 2:Cho số học sinh không trong đội dự tuyển của lớp 12 chuyên và lớp 12A1 được đăng kí thi 1 môn (tự chọn), ra đề và xếp phòng thi như thi thử THPT Quốc gia.

- Kì II:Không tổ chức thi năng khiếu. Tùy theo Qui chế thi Đại học, Cao đẳng của Bộ, nhà trường sẽ tổ chức thi thử cho phù hợp.

 

          II. Khối 11:

Tổ chức thi 5 lần, học kì I tổ chức 3 lần, học kì II tổ chức 2 lần. Trong đó:

*) 2 lần đầu của học kì I trùng đề với đội dự tuyển của lớp 12, yêu cầu 100%  học sinh tham dự, và kết quả thi là căn cứ để xét học bổng.

*) 3 lần thi sau tổ chức trùng thời gian thi của khối 10. Cấu trúc và mức độ của đề thi tương đương đề thi HSG Tỉnh vòng 2 ứng với lượng kiến thức học sinh được trang bị ở thời điểm hiện tại, thời gian thi 180 phút. Nhưng cho phép các học sinh không ở trong đội dự tuyển của năm học sau được quyền thi chung với đề thi và môn thi của lớp 11A1, hoặc có thể đăng kí tự chọn môn thi để phù hợp với hình thức thi Đại học (những học sinh này sẽ không nằm trong diện được xét học bổng). Giáo viên dạy chuyên từng lớp phải báo cho giáo vụ số lượng học sinh tham dự thi từng đề củatừng lần thi để nhà trường có kế hoạch phô tô đề. Học sinh thi theo đơn vị lớp, khi coi thi GVCN xếp xen kẽ với học sinh đội dự tuyển để đảm bảo nghiêm túc.  

 

III. Khối 10:

          Tổ chức thi năng khiếu 5 lần theo đơn vị lớp, hình thức như năm học trước, nhưng tăng thời gian thi mỗi lần là 180 phút. Khi coi vẫn trộn 2 lớp chuyên và chia thành 2 phòng thi để tăng tính nghiêm túc của kì thi.

IV- LỊCH THI NĂNG KHIẾU: Thời gian thi từ 14 giờ đến 17 giờ.

1. Thi chọn đội tuyển HSG cấp Tỉnh (dành  cho đội dự tuyển lớp 12 và toàn bộ học sinh khối 11):

- Lần 1: Thứ 5 (8/9/2016). Các lớp 12A1, 11A1 và học sinh không trong đội dự tuyển của khối 12 sẽ thi môn Toán (nếu như tổ chức).

- Lần 2: Thứ 2 (19/9/2016). Các lớp 12A1, 11A1 và học sinh không trong đội dự tuyển của khối 12 sẽ thi môn Ngữ văn (nếu như tổ chức).

 

2. Thi năng khiếu cho khối 11:

- Lần 1, Lần 2 thi cùng với khối 12.

- Lần 3: Thứ 2 (28/11/2016). Lớp 11A1 và học sinh không trong đội dự tuyển sẽ thi môn Tiếng Anh.

- Lần 4: Thứ 2 (6/3/2016). Môn thi của lớp 11A1 sẽ chọn sau (để phù hợp với qui chế thi Đại học của Bộ).

- Lần 5: Thứ 2 (3/4/2016). Môn thi của lớp 11A1 sẽ chọn sau (để phù hợp với qui chế thi Đại học của Bộ).

 

3. Thi năng khiếu cho khối 10:

- Lần 1: Thứ 2 (19/9/2016). Lớp 10A1 thi môn Toán.

- Lần 2: Thứ 2 (24/10/2016). Lớp 10A1 thi môn Ngữ văn.

- Lần 3: Thứ 2 (28/11/2016). Lớp 10A1 thi môn Tiếng Anh.

- Lần 4: Thứ 2 (6/3/2016). Môn thi của lớp 10A1 sẽ chọn sau (để phù hợp với qui chế thi Đại học của Bộ).

- Lần 5: Thứ 2 (3/4/2016). Môn thi của lớp 10A1 sẽ chọn sau (để phù hợp với qui chế thi Đại học của Bộ).

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Mạc Đăng Nghị (đã kí)

 

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tùng (đã kí)