Thư viện tài liệu » Toán học

Toán học

Bắt đầu từ những trường hợp nhỏ.

Bắt đầu từ những trường hợp nhỏ.

Cập nhật: 16h:56' 20/02/2017

Chuyên đề hội thảo các trường chuyên vùng duyên hải Bắc Bộ, tổ chức tại Thái Bình năm 2013. Mảng Toán rời rạc.


Ứng dụng của vector

Ứng dụng của vector

Cập nhật: 16h:32' 05/09/2009

Trong chương trình Toán bậc THPT, vector là một khái niệm quan trọng, nó có tính khái quát cao, có thể sử dụng cho cả hình phẳng lẫn hình không gian, thậm chí là đại số.