Thư viện tài liệu » Tin học

Tin học

Đề thi năng khiếu năm học 2017-2018

Đề thi năng khiếu năm học 2017-2018

Cập nhật: 23h:34' 09/10/2018

Đề thi năng khiếu lần 4 lớp 10 Tin năm học 2017-2018


Đề thi năng khiếu năm học 2017-2018

Đề thi năng khiếu năm học 2017-2018

Cập nhật: 23h:29' 09/10/2018

Đề thi năng khiếu lần 3 lớp 10 Tin năm hoc 2017- 2018


Đề thi năng khiếu lần 1 năm hoc 2018-2019

Đề thi năng khiếu lần 1 năm hoc 2018-2019

Cập nhật: 22h:47' 09/10/2018

Đề thi năng khiếu lần 1 lớp 10 Tin năm học 2018-2019


Đề thi năng khiếu năm học 2015-2016

Đề thi năng khiếu năm học 2015-2016

Cập nhật: 23h:28' 07/10/2017

Đề thi năng khiếu lần 2 năm học 2015-2016


Đề thi năng khiếu  năm hoc 2015-2016

Đề thi năng khiếu năm hoc 2015-2016

Cập nhật: 23h:20' 07/10/2017

Đề thi năng khiếu lần 3 năm hoc 2015-2016


Đề thi năng khiếu lần 1 năm học 2017-2018

Đề thi năng khiếu lần 1 năm học 2017-2018

Cập nhật: 23h:08' 07/10/2017

Đề thi năng khiếu lần 1 Môn Tin học năm học 2017-2018


Đề thi năng khiếu năm học 2015-2016

Đề thi năng khiếu năm học 2015-2016

Cập nhật: 22h:57' 07/10/2017

Đề thi năng khiếu Tin 10 lần 1 năm học 2015-2016


Đề thi năng khiếu năm học 2016-2017

Đề thi năng khiếu năm học 2016-2017

Cập nhật: 22h:09' 07/10/2017

Đề thi Năng khiếu môn Tin học lần 1 năm học 2016-2017


Đề thi HSG Tỉnh

Đề thi HSG Tỉnh

Cập nhật: 15h:14' 24/02/2017

Đề thi học sinh giỏi Tỉnh môn Tin học lớp 12 năm học 2013-2014  


Đề thi HSG các trường chuyên vùng duyên hải

Đề thi HSG các trường chuyên vùng duyên hải

Cập nhật: 22h:45' 20/02/2017

Môn Tin học lớp 10 năm học 2011-2012


Tạo website trực tuyến, miễn phí với Office Live của Microsoft

Tạo website trực tuyến, miễn phí với Office Live của Microsoft

Cập nhật: 23h:52' 08/08/2009

Có lẽ Microsoft không còn xạ lạ đối với ai đã từng sử dụng máy tính, và hiện nay Microsoft không dừng lại ở các dịch vụ văn phòng "offline" mà còn vươn xa vào lĩnh vực dịch vụ văn phòng trực tuyến để đáp ứng người dùng mọi lúc mọi nơi, đó là dịch vụ Office Live


Tài liệu cho học sinh chuyên Tin

Tài liệu cho học sinh chuyên Tin

Cập nhật: 22h:17' 17/07/2009