Thư viện tài liệu » Tiếng Nga

Tiếng Nga

Đề thi năng khiếu lần 5 lớp 10 2016-2017

Đề thi năng khiếu lần 5 lớp 10 2016-2017

Cập nhật: 14h:25' 24/04/2017

Задание 1: Отметьте выбранные вами варианты, которые можно встави m ь вместо точек. ( 20 баллов ) 1. Мама, а птицы обычно высоко ______? А. плывут                  Б. летят           ...


đề thi năng khiéu

đề thi năng khiéu

Cập nhật: 16h:31' 20/02/2017