Thư viện tài liệu » Lịch sử

Lịch sử

ĐỀ LỊCH SỬ THI DUYÊN HẢI 2013-2014

ĐỀ LỊCH SỬ THI DUYÊN HẢI 2013-2014

Cập nhật: 22h:17' 10/01/2019


ĐỀ LỊCH SỬ THI DUYÊN HẢI 2014-2015

ĐỀ LỊCH SỬ THI DUYÊN HẢI 2014-2015

Cập nhật: 22h:16' 10/01/2019


ĐỀ LỊCH SỬ THI DUYÊN HẢI 2015-2016

ĐỀ LỊCH SỬ THI DUYÊN HẢI 2015-2016

Cập nhật: 22h:15' 10/01/2019


ĐỀ LỊCH SỬ THI DUYÊN HẢI 2012-2013

ĐỀ LỊCH SỬ THI DUYÊN HẢI 2012-2013

Cập nhật: 22h:14' 10/01/2019


ĐỀ LỊCH SỬ THI THỬ ĐẠI HỌC 2014

ĐỀ LỊCH SỬ THI THỬ ĐẠI HỌC 2014

Cập nhật: 22h:13' 10/01/2019


ĐỀ LỊCH SỬ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013

ĐỀ LỊCH SỬ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013

Cập nhật: 22h:13' 10/01/2019


ĐỀ LỊCH SỬ THI THỬ ĐẠI HỌC 2015

ĐỀ LỊCH SỬ THI THỬ ĐẠI HỌC 2015

Cập nhật: 22h:12' 10/01/2019


ĐỀ LỊCH SỬ THI THỬ ĐẠI HỌC 2016

ĐỀ LỊCH SỬ THI THỬ ĐẠI HỌC 2016

Cập nhật: 22h:11' 10/01/2019


Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 môn Lịch sử

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 môn Lịch sử

Cập nhật: 06h:32' 25/04/2017

Câu 1:   Vai trò của miền Bắc trong sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dânđược Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng (9/1960) xác định là:     A.  gắn bó mật thiết với cách mạng miền Nam     B.  quyết định trực tiếp     C. quyết định nhất ...


Đề thi thử THPTQG lần 3 môn Lịch sử 2017

Đề thi thử THPTQG lần 3 môn Lịch sử 2017

Cập nhật: 06h:32' 25/04/2017

Câu 1:   Vai trò của miền Bắc trong sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dânđược Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng (9/1960) xác định là:     A.  gắn bó mật thiết với cách mạng miền Nam     B.  quyết định trực tiếp     C. quyết định nhất ...


Kỷ niệm 40 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 40 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật: 23h:51' 30/08/2009

(BBT): Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2009) và cũng là 40 năm thực hiện Di chúc của Người, BBT xin giới thiệu với bạn đọc bản di chúc của Bác viết năm 1965 (nguồn tư liệu trên website của Đảng Cộng sản Việt Nam) và bộ phim tài liệu về Lê tang Chủ tịch Hồ Chí Minh (bản quyền của VTV)