Thư viện tài liệu » Hóa học

Hóa học

chuyên đề nhiệt động học

chuyên đề nhiệt động học

Cập nhật: 21h:10' 28/03/2017

Nhiệt hóa học là mảng kiến thức quan trọng của hóa học, nghiên cứu sự trao đổi nhiệt và chiều hướng tự diễn biến của các quá trình hóa học...BBT xin trân trọng giới thiệu chuyên đề nhiệt hóa học của thầy giáo Phạm Công Quảng tổ Hóa học