KẾ HOẠCH THI NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2017-2018

 

          Căn cứ vào kết quả thi Học sinh giỏi Quốc Gia và THPT Quốc Gia năm học 2015-2016 và 2016-2017;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

          Để các kì thi năng khiếu thật sự hiệu quả và thiết thực. Năm học 2017-2018, lãnh đạo nhà trường chủ trương chỉ đạo việc thi năng khiếu cho các khối lớp như sau:

 

I. Khối 12:

- Kì I: Tổ chức 2 lần thi trong tháng 9/2017 để chọn đội tuyển HSG cấp Tỉnh. Mỗi lớp chuyên chọn tối thiểu 15 học sinh (số lượng học sinh mỗi đội tùy theo tình hình cụ thể của từng lớp). Hai lần thi này sẽ tổ chức chung cho các học sinh có nhu cầu thi vượt cấp của lớp chuyên khối 11 cùng tham dự. Bài thi chọn đội tuyển do giáo viên ra đề trực tiếp chấm. Cấu trúc và mức độ đề thi tương đương với đề thi HSG Tỉnh vòng 2, thời gian thi 180 phút. Số học sinh còn lại của lớp 12 sẽ thi theo phương án sau:

+ Tổ chức thi 2 môn Toán, Anh (lần 1 thi Toán, lần 2 thi Tiếng Anh) cùng với lớp 12A1. Nội dung và mức độ đề thi tương đương đề thi THPT Quốc gia ứng với kiến thức mà học sinh đã học tại thời điểm thi. Đề thi sẽ gồm nhiều mã đề (ít nhất 4 mã đề). Học sinh thi theo đơn vị lớp, khi coi thi GVCN xếp xen kẽ với học sinh đội dự tuyển để đảm bảo nghiêm túc. Bài thi THPT Quốc gia sẽ do tổ trưởng phân công chấm chéo giữa các lớp.

- Kì II: Không tổ chức thi năng khiếu. Tùy theo Qui chế thi Đại học, Cao đẳng của Bộ, nhà trường sẽ tổ chức thi thử cho phù hợp.

 

          II. Khối 11:

Tổ chức thi 5 lần, học kì I tổ chức 3 lần, học kì II tổ chức 2 lần. Trong đó:

*) 2 lần đầu của học kì I: Học sinh đăng kí thi vượt cấp theo nhu cầu, tối thiểu 5 học sinh/lớp (thi cùng đề với đội tuyển khối 12). Số học sinh còn lại thi năng khiếu (đề thi khác với đề chọn HSG khối 12. Cấu trúc và mức độ của đề thi năng khiếu tương đương đề thi HSG Tỉnh vòng 2 ứng với lượng kiến thức học sinh được trang bị ở thời điểm hiện tại, thời gian thi 180 phút). Học sinh thi theo đơn vị lớp.

*) 3 lần thi sau tổ chức trùng thời gian thi của khối 10. Cấu trúc và mức độ của đề thi tương đương đề thi HSG Tỉnh vòng 2 ứng với lượng kiến thức học sinh được trang bị ở thời điểm hiện tại, thời gian thi 180 phút. Yêu cầu 100% học sinh tham dự thi năng khiếu. Khi coi vẫn trộn 2 lớp chuyên và chia thành 2 phòng thi để tăng tính nghiêm túc của kì thi.

 

III. Khối 10:

          Tổ chức thi năng khiếu 5 lần theo đơn vị lớp, hình thức như năm học trước, thời gian thi mỗi lần là 180 phút. Khi coi vẫn trộn 2 lớp chuyên và chia thành 2 phòng thi để tăng tính nghiêm túc của kì thi.

 

 

IV- LỊCH THI: Thời gian thi từ 14 giờ đến 17 giờ.

1. Khối 12:

- Lần 1: Thứ 7 (9/9/2017). Các lớp 12A1, 11A1 và học sinh không trong đội dự tuyển của khối 12 sẽ thi môn Toán.

- Lần 2: Thứ 2 (18/9/2017). Các lớp 12A1, 11A1 và học sinh không trong đội dự tuyển của khối 12 sẽ thi môn Tiếng Anh.

 

2. Khối 11:

- Lần 1: Thứ 7 (9/9/2017). Lớp 11A1 thi môn Toán

- Lần 2: Thứ 2 (18/9/2017). Lớp 11A1 thi môn Tiếng Anh

- Lần 3: Thứ 2 (13/11/2017). Lớp 11A1 thi môn Toán.

- Lần 4: Thứ 2 (19/2/2018). Lớp 11A1 thi môn Tiếng Anh.

- Lần 5: Thứ 2 (19/3/2018). Lớp 11A1 thi môn Ngữ văn.

 

3. Khối 10:

- Lần 1: Thứ 2 (18/9/2017). Lớp 10A1 thi môn Toán.

- Lần 2: Thứ 2 (16/10/2017). Lớp 10A1 thi môn Tiếng Anh.

- Lần 3: Thứ 2 (13/11/2017). Lớp 10A1 thi môn Toán

- Lần 4: Thứ 2 (19/2/2018). Lớp 10A1 thi môn Tiếng Anh

- Lần 5: Thứ 2 (19/3/2018). Lớp 10A1 thi môn Ngữ văn

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Mạc Đăng Nghị (đã kí)

 

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tùng (đã kí)